DRA. Rozejście mięśnia prostego brzucha od kuchni…

Przez ostatnie kilka lat rozwinęło się wiele rozbieżności dotyczących rozejścia mięśnia prostego brzucha (RMPB). Diastasis – z greckiego: separacja; recti/rectu – prosty (mięsień prosty brzucha). Obecnie na temat rozejścia można posłuchać w telewizji...