MTG zaawansowany w oparciu o taśmy mięśniowo-powięziowe

Masaż tkanek głębokich zaawansowany w oparciu o  taśmy mięśniowo-powięziowe

Czas trwania: 32 godziny dydaktyczne zajęć
Koszt:  800 zł

Prowadzący: dr Bogusława Kowacka

Informacje: r.uryzaj@kursymasazu.com,  501 858 790

KURS JEST AKREDYTOWANY PRZEZ POLSKIE TOWARZYSTWO FIZJOTERAPII

Termin:

 

Szkolenie to jest przeznaczone dla osób, które ukończyły 2-modułowy kurs masażu tkanek głębokich. Jest to warunkiem przyjęcia na niniejsze szkolenie.

Program szkolenia:

 • Wprowadzenie do pracy strukturalnej, rys historyczny, ogólne założenia.
 • Przebieg i funkcje poszczególnych taśm
 • Układ struktur mięśniowo-powięziowych powierzchownych przednich
 • Układ struktur mięśniowo-powięziowych powierzchownych tylnych
 • Układ struktur mięśniowo-powięziowych strony bocznej ciała
 • Układ struktur mięśniowo-powięziowych diagonalnych (wzorce rotacyjne)
 • Układ struktur mięśniowo-powięziowych funkcjonalnych
 • Taśmy kończyny górnej (powierzchowna przednia, powierzchowna tylna, głęboka przednia, głęboka tylna)
 • Układ struktur mięśniowo-powięziowych głębokich przednich
 • Ocena strukturalna (Bodyreading) i tworzenie strategii terapii, a ogólne zasady, istotne elementy, przydatne porady praktyczne.
 • Ocena w pozycji statycznej.
 • Ocena chodu w dynamice ciała.
 • Tworzenie strategii terapii.
 • Ocena funkcjonalna jako uzupełnienie oceny strukturalnej i wprowadzenie do terapii.
 • Połączenia mięśniowo -powięziowe, a zaburzenia narządu ruchu.