MTG zaawansowany w oparciu o taśmy mięśniowo-powięziowe

Masaż tkanek głębokich zaawansowany w oparciu o  taśmy mięśniowo-powięziowe

Czas trwania: 32 godziny dydaktyczne zajęć
Koszt:  750 zł

Prowadzący: dr Bogusława Kowacka

Informacje: r.uryzaj@kursymasazu.com,  501 858 790

Termin:

Szkolenie to jest przeznaczone dla osób, które ukończyły 2-modułowy kurs masażu tkanek głębokich. Jest to warunkiem przyjęcia na niniejsze szkolenie.

Program szkolenia:

 • Wprowadzenie do pracy strukturalnej, rys historyczny, ogólne założenia.
 • Przebieg i funkcje poszczególnych taśm
 • Taśma powierzchowna przednia
 • Taśma powierzchowna tylna
 • Taśma boczna
 • Taśma spiralna
 • Taśma funkcjonalna
 • Taśmy kończyny górnej (powierzchowna przednia, powierzchowna tylna, głęboka przednia, głęboka tylna)
 • Taśma głęboka przednia
 • Ocena strukturalna (Bodyreading) i tworzenie strategii terapii – ogólne zasady, istotne elementy, przydatne porady praktyczne.
 • Ocena w pozycji statycznej.
 • Ocena chodu i body reading w dynamice ciała.
 • Tworzenie strategii terapii.
 • Ocena funkcjonalna jako uzupełnienie oceny strukturalnej i wprowadzenie do terapii.
 • Taśmy mięśniowo -powięziowe a zaburzenia narządu ruchu.