Podejście osteopatyczne do leczenia zaburzeń psychosomatycznych

Podejście osteopatyczne do leczenia zaburzeń psychosomatycznych

Koszt: 1200 zł / 1 moduł

Czas trwania: 70 h dydaktycznych (2 moduły po 35 h dykadtycznych)

Prowadzenie:  Jakub Stępnik D.O., MSc, BSc, MT

Informacje: r.uryzaj@kursymasazu.com

Termin:

[eventslist categories=”39″ events=”upcoming” type=”cardExpand” filter=”off”]

 

Jeszcze kilka/kilkanaście lat temu mało który specjalista fizjoterapii, terapii manualnej, osteopatii i innych profesji medycznych brał pod uwagę w swojej praktyce czynniki psychogenne, jeśli nawet to najczęściej sprowadzało się to do ogólnego pojęcia stresu czy traum. Jest to zdecydowanie zbyt ogólne stwierdzenie, to tak jakby postawić diagnozę ,,ból”. Tak jak w przypadku zaburzeń mechanicznych analizuje się problem poprzez dokładny wywiad, testy kliniczne, badania dodatkowe i inne, tak samo w przypadku komponenty psychosomatycznej powinno to wyglądać. Powstaje pytanie, jak i czy można testować poziom stresu, dojść do źródła traumy ulokowanej głęboko w tkance, czy ciało i mózg poradziły sobie z określonymi psychogennymi stresorami z życia pacjenta czy nie. Szkolenie to ma na celu przedstawienie z praktycznej strony pracy z różnymi rodzajami stresu, jego objawami w ciele pacjenta i sposobami uwolnienia/leczenia.

Podejście osteopatyczne do leczenia zaburzeń psychosomatycznych i ,,uwalniania stresu z ciała” znacznie się różni od podejścia psychologicznego. W modelu przedstawianym na szkoleniu w wywiadzie nie pyta się na początku wywiadu o zdarzenia traumatyczne/przewlekły stres itp. aby nie sugerować się tymi informacjami. Na początku stara się odczytać informacje z ciała pacjenta, z jego postawy, napięcia struktur mięśniowo-powięziowych taśm głębokich, aktywności istotnych splotów nerwowych, równowagi autonomicznego układu nerwowego ,,współczulny-przywspółczulny”, specjalnych testów tkankowych, kończąc na pracy czaszkowej, z której można ,,wyczytać” najwięcej szczegółów. Dopiero po całej analizie przechodzi się do zadawania pytań pacjentowi odnośnie specyficznego typu stresu/ traumy, z określonego przedziału czasowego (na podstawie analizy wcześniejszych informacji z ciała określamy z dokładnością do 2-3 lat okres sytuacji, która doprowadziła do zmian w tkankach, np. mamy odczyt z tkanek, że pierwotny czynnik stresogenny wystąpił między 35-37 lat wcześniej, był ostrym, silnym bodźcem, związanym z traumą, prawdopodobnie w najbliższej rodzinie, mogła być to śmierć lub poważny uszczerbek na zdrowiu). Jest to bardzo istotne, ponieważ nie ,,przegrzebujemy” całego życia pacjenta w celu poszukiwania traum, ponieważ mózg i organizm pacjenta mógł sobie doskonale poradzić z 90% z nich a pytaniami i wnikaniem w to możemy tylko niepotrzebnie odświeżyć ogromną ilość negatywnych wspomnień. Dlatego staramy się dokładnie określić o jaką sytuację chodziło i tylko o nią pytać i tylko z nią pracować, ponieważ czujemy, że tkanka ,,trzyma” ją przez wiele lat i nasz organizm nie jest w stanie sobie z nią poradzić.

Po dojściu do źródła pierwotnego zaburzenia pracujemy z tkanką/tkankami nad jej ,,uwolnieniem” a pacjent jest informowany co powinien robić, jak zmienić niewłaściwe wzorce reakcji i nanieść nowe na ,,wyzerowaną” stresogennie strukturę. Reakcje ciała podczas pracy z głęboką traumą są różne i nie należy się ich bać, może to być płacz, ogromna potliwość ciała, szczególnie tzw. ,,potliwość współczulna”, uczucie słabości, nudności, drżenia neurogenne ( występują u około 40-50% pacjentów przy głębokiej pracy na czaszce i mózgu, jest to efekt podobny jak przy innych terapiach uwalniających napięcia stresogenne, z tą różnicą, że nie działamy ogólnie na całe ciało lecz uwalniamy konkretną strukturę a ciało odreagowuje poprzez drżenie- jest to mechanizm znany bardzo dobrze w świecie zwierząt). Po przejściu przez tą fazę następuje uwalnianie a odczucia pacjenta przechodzą w zdecydowanie bardziej przyjemne, czuje się lekki, jest mu przyjemnie ciepło, dolegliwości znikają a on sam robi się senny. Organizm po takiej sesji potrzebuje czasu na przetworzenie wszystkich zmian a terapeuta po czasie ocenia zmiany w organizmie pacjenta.

Program szkolenia:

I moduł

Dzień 1

9:00-10:45 -Podstawy biologiczne, medyczne, neurofizjologiczne reakcji stresowych i ich wpływ na organizm człowieka

10:45-11:00 Przerwa kawowa

11:00-13:00 Oś HPA, równowaga układu współczulnego względem przywspółczulnego- dysautonomia, typy zawieszeń emocji w cele- ich wpływ strukturalny oraz wisceralny na ciało, detoksyfikacja układu nerwowego- układ glimfatyczny (informacje wstępne- kontynuacja na II module)

13:00-14:00 Przerwa obiadowa

14:00-16:00 Badanie pacjenta poprzez techniki czuciowe, nasłuchowe ogólne w pozycji stojącej oraz siedzącej.

16:00-19:00 Badanie pacjenta poprzez czaszkę, kość krzyżową, klatkę piersiową, jamę brzuszną oraz kończyny

Dzień 2

9:00-10:45 –Różne sposoby i typy pracy z tkanką- 4 typy pracy bezpośredniej i 5 typów pracy pośredniej, przykłady pracy na różnych regionach ciała oraz budowania różnych barier tkankowych w celu zwiększania efektów uwalniania poszczególnych warstw tkankowych

10:45-10:00 Przerwa kawowa

10:00-12:00 –Układ Primovascularny- pierwotny układ naczyniowy- dotychczasowe wyniki badań i ich istotność dla pracy nasłuchowej oraz wykorzystanie w pracy manualnej

12:00-13:00 –Autonomiczny układ nerwowy- wprowadzenie

13:00-14:00 Przerwa obiadowa

14:00-16:50 Praca na zwojach współczulnych, zwoju szyjnym górnym, środkowym i dolnym (gwiaździstym w połączeniu ze zwojem współczulnym Th1)

16:50-17:00 Przerwa kawowa

17:00-19:00 –Praca na zwojach i splotach: trzewnych, krezkowym górnym, aortalno-nerkowych, międzykrezkowym, krezkowym dolnym, podbrzusznym górnym i dolnym

Dzień 3

9:00-9:45 –Powięź – badania naukowe, typy receptorów i ich wpływ na efekty terapeutyczne, zjawiska piezoelektryczne, bioluminescencja i inne.

9:45-10:00- Przerwa kawowa

10:00-13:00 – Praca na zwijaniu i rozwijaniu powięzi oraz wchodzenie wraz z ciałem pacjenta w głębokie autonomiczne, globalne ruchy dla prostszych form życia (ruchy pływające, pełzające czworacze itp.)

13:00-14:00 Przerwa obiadowa

14:00-15:00 – Praca na śródpiersiu

 

II Moduł

Dzień 1

9:00-10:50 –Podstawy mikrobiologiczne oraz fizyczne komunikacji wewnętrznej oraz zewnętrznej organizmów żywych- dotychczasowe badania

10:45-11:00 Przerwa kawowa

11:00-12:00 –Genetyka oraz epigenetyka – istotność dla medycyny

12:00-13:00 Układ glimfatyczny oraz kontinuum glimfatyczny-limfatyczne

13:00-14:00 Przerwa obiadowa

14:00-15:50 –Praca czaszkowa chwyty diagnostyczne, informacje , które można odczytać i jak je interpretować

15:45-16:00 Przerwa kawowa

16:00-19:00 praca czaszkowa membranowa, uwalnianie lokalnych restrykcji, normalizacja dysautonomia, łączenie pracy czaszkowej z wchodzeniem wraz z ciałem pacjenta w głębokie autonomiczne, globalne ruchy dla prostszych form życia (ruchy pływające, pełzające czworacze itp.)

Dzień 2

9:00-10:45- Kontynuacja pracy czaszkowej oraz połączenie pracy z układem limfatycznym- kontinuum glimfatyczny-limfatyczne

10:45-11:00 Przerwa kawowa

11:00-13:00- Kontinuum glimfatyczny-limfatyczne c.d.

13:00-14:00 Przerwa obiadowa

14:00-15:50-Praca trzewna –żołądek, typy napięć emocjonalnych kumulujących się w tym regionie oraz sposoby ich uwalniania

15:50-16:00 Przerwa kawowa

16:00-19:00-Wątroba i pęcherzyk żółciowy – typy napięć emocjonalnych kumulujących się w tym regionie oraz sposoby ich uwalniania

Dzień 3

9:00-10:45 Dwunastnica, jelito czcze i kręte- typy napięć emocjonalnych kumulujących się w tym regionie oraz sposoby ich uwalniania

10:45-11:00 Przerwa kawowa

11:00-12:00 Jelito grube- typy napięć emocjonalnych kumulujących się w tym regionie oraz sposoby ich uwalniania

12:00-12:30 Przerwa obiadowa

12:30-14:00 Nerki- typy napięć emocjonalnych kumulujących się w tym regionie oraz sposoby ich uwalniania

14:00-15:00- Podsumowanie szkolenia oraz omówienie zagadnień poruszonych przez kursantów

O prowadzącym:

Jakub Stępnik D.O., MSc, BSc, MT – Osteopata, fizjoterapeuta, terapeuta manualny

Absolwent studiów magisterskich i doktoranckich na kierunku fizjoterapia na Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie, gdzie kończy pisać swoją rozprawę doktorską oraz absolwent pięcioletnich studiów specjalistycznych na Flanders International College of Osteopathy, w której aktualnie pełni funkcję asystenta. Jest pasjonatem nauk biologicznych, osteopatii, medycyny, biomechaniki i fizjologii, których to uczy się od najlepszych specjalistów na całym świecie. Oprócz medycyny zachodniej aby lepiej poznać organizm człowieka sięga po dokonania medycyny wschodniej i stara się je tłumaczyć na język biologii, biofizyki i biochemii. Osobiście uprawia wiele sportów sezonowych jak windsurfing, wakeboard, narciarstwo oraz sporty walki.

Wykształcenie:

– studia licencjackie – AWF Warszawa
– studia magisterskie – AWF Warszawa
– studia doktoranckie – AWF Warszawa – ukończone 2015r
– 5-cio letnie studia podyplomowe z zakresu osteopatii – Flanders International College of Osteopathy, FICO, Belgia

Doświadczenie:

– Praca w Centrum Medycznym LIM – do 2010 roku
– Założenie i praca w gabinecie osteopatii i terapii manualnej J.S. Rehabilitacja i Sport – od 2010 roku
– Wykładowca w IFAA – International Fitness & Aerobic Academy
– Asystent w Flanders International College of Osteopathy

Kursy podyplomowe:

– Kurs Kaltenborn – Evjenth International, zaawansowana terapia manualna- 8-mio modułowe szkolenie z zakresu terapii manualnej – 300 godzin – Polska/Austria/Norwegia
– Współczesne metody diagnozy i leczenia tkanek miękkich wg Dr.-a Jarosława Ciechomskiego: Techniki Energizacji Mięśni cz. I, Techniki Energizacji Mięśni cz. II, Mięśniowo – powięziowe rozluźnianie, Techniki Aktywnego Rozluźniania, Dysbalans mięśniowy. Analiza funkcjonalna pacjenta, Terapia punktów spustowych- Polska – 120 godz.
– PNF – Prorioceptive Neuromuscular Facilitation – 100 godz. Polska
– Medycyna i Rehabilitacja Sportowa – Szkoła Szwedzka, 4 moduły
– Akupunktura – metody synchronizacji organizmu w poszczególnych fazach, 6 modułów, 120 godz.
– Analiza radiologiczna w Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu
– Kinesiology Taping
– Taping Medyczny
– Urazy sportowe kręgosłupa szyjnego i kończyny górnej – rozpoznanie, badanie i dalsze postępowanie – Anglia
– Zastosowanie metody S-E-T w ćwiczeniach odcinka lędźwiowego i szyjnego kręgosłupa
– Techniki powięziowe i membranowe – fascial and membrane technique – Peter Schwindt, Niemcy
– Barral Visceral Manipulation Intro – Rita Benamor, Portugalia
– Powiązania wisceralne – Dominique Triana, Francja
– Brain I – osteopatyczna praca na mózgu – Bruno Chikly, USA
– Treatment of multiple sclerosis – ANS and multi-system osteopathic approaches- Tim Jason Sparrow DO
– Autonomic patterns in chronic fatigue syndrome (CFS)/ myalgic encephalomyelitis (ME) – Dr. Raymond N. Perrin PhD, DO, Anglia
– Diagnosing the autonomic response to trauma – an osteopathic approach – Dr. Raymond N. Perrin PhD, DO, Anglia
– Diagnostyka USG narządu ruchu z elementami reumatologii – Roztoczańska Szkoła Ultrasonografii – dr. Małgorzata Serafin-Król
– Podstawy diagnostyki USG jamy brzusznej – ProfiMedical – dr Przemysław Życiński
– Od genu do białka, od struktury do funkcji i dysfunkcji – Studium Medycyny Molekularnej
– Visceral Manipulation: Abdomen, Pierre Vey – Francja, Barral Institute Czech Republic
– New Manual Articular Approach – Spine and Pelvis – Jean-Pierre Barral, Barral Institute Ukraine
– Układ limfatyczny: dynamika płynów, szlaki anatomiczne, integracja anatomiczna – Dr Bruno Chikly – Chikly Institute/PAMO
– Biofilm – Relations between metabolic diseases. Practical applications for manual practitioners – Dr Bruno Donatini, Munich Group – Niemcy

Konferencje, sympozja:

– Osteopathy Congress 2016 „Trauma, ANS and Osteopathy“ Niemcy, Berlin
– VII Międzynarodowa Konferencja Naukowa Polskiego Towarzystwa Terapii Manualnej Holistycznej- prowadzenie wykładu ,,Szumy uszne i zawroty głowy. Podejście czaszkowe, trzewne i strukturalne”
– III Dzień Osteopaty – ogólnopolskie sympozjum naukowe – „Rola osteopatii i terapii manualnej w procesie rehabilitacji. Usprawnianie tkanek miękkich w dysfunkcjach narządu ruchu.”
– Międzynarodowy Kongres Naukowy Polskiego Towarzystwa Medycyny Sportowej
– „Rehabilitacja w geriatrii”
– „Studium Medycyny Molekularnej – od genu do białka, od funkcji do dysfunkcji – Akademia Medyczna w Warszawie”
– „Medice cura te ipsum”- Medicina Sportiva
– Możliwości diagnostyczne 16-to rzędowej tomografii komputerowej; chirurgii ręki; diagnostyki USG kończyny górnej
– Międzynarodowy Kongres Naukowy „Upadki u osób po 65 roku życia jako istotny problem medyczny i społeczny”
– Międzynarodowy Kongres PTR pt. „Rehabilitacja medyczna, profilaktyka pierwotna i wtórna niepełnosprawności”
– Sympozjum międzynarodowe pt. „New Europe, new perspectives for atrial fibrillation therapy”
– VII Międzynarodowa Konferencja Naukowa Polskiego Towarzystwa Terapii Manualnej Holistycznej – prowadzenie wykładu „Szumy uszne i zawroty głowy. Podejście czaszkowe, trzewne i strukturalne”
– III Dzień Osteopaty – ogólnopolskie sympozjum naukowe
– VIII interdyscyplinarny kongres naukowy: Nowe kierunki i metody diagnostyki i leczenia schorzeń i obrażeń narządu ruchu – PTReh
– II Konferencja naukowo-szkoleniowa – Rola osteopatii i terapii manualnej w procesie rehabilitacji. Usprawnianie tkanek miękkich w dysfunkcjach narządu ruchu.