Martyna Zaguła

martyna-zagulaMartyna Zaguła – fizjoterapeutka –  doktorantka na czwartym roku studiów na Wydziale Fizjoterapii w Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu. W każdym roku studiów otrzymuje stypendium naukowe dla najlepszych doktorantów. W lutym 2015 roku otworzyła przewód doktorski (temat pracy): „Wpływ plastrowania dynamicznego mięśnia piszczelowego przedniego i trójgłowego łydki na równowagę ciała”. Permanentnie dbam o to aby wzbogacać swoją wiedzę dlatego biorę udział w licznych kursach specjalistycznych, szkoleniach, konferencjach oraz kongresach naukowych. Dzięki temu pracuje na najwyższym, profesjonalnym poziomie.
Ukończyła szereg szkoleń specjalistycznych na wysokim poziomie. Jest również autorką publikacji naukowych.

Kursy zawodowe:

 • 2015r. – Kurs C „ Diagnozowanie i leczenie zespołów bólowych kręgosłupa i kończyn Metodą McKenziego”,
 • 2014r.- Kurs A:” Strukturelle Osteopathie Und Sanfte Chiropraktik, Metoda dr Ackermanna”,
 • 2013r.- Kurs B „ Diagnozowanie i leczenie zespołów bólowych kręgosłupa i kończyn Metodą McKenziego”,
 • 2013r.- Kurs masażu bańką chińską,
 • 2013r.- Kurs masażu tkanek głębokich
 • 2012r.- Kurs A „ Diagnozowanie i leczenie zespołów bólowych kręgosłupa i kończyn Metodą McKenziego”,
 • 2011r.- Kurs rozszerzony „Course Kinesiology Taping”,
 • 2011r.- Kurs podstawowy „ PNF”,
 • 2010r.- Kurs podstawowy „Basic Course Kinesiology Taping”,
 • 2009 r.- Kurs masażu kamieniami wulkanicznymi.

Publikacje naukowe:

 • Zaguła M, Deja P, Mozdzanowska D, „Modelowanie wartością kata Q u kobiet z koślawością stawu kolanowego z ­zastosowaniem aplikacji Kinesio Taping.” Rehabilitacja w praktyce, 2014, 3, ne46-51,
 • Lucyna Górska – Kłęk, Martyna Zaguła, Kamila Adamczyk, Anna Czerniak, Małgorzata Janosik, Krzysztof A. Sobiech. „ Zielona opieka –we  wrocławskich ogrodach przyszpitalnych”. Fizjoterapia nr3/2013. DOI: 10.2478/pysio-2013-0018.
 •  Martyna Zaguła, Rafał Uryzaj „Masaż lodem jako element krioterapii po biegach maratońskich” Praktyczna Fizjoterapia i Rehabilitacja nr.13/2015.

Czynny udział w konferencjach:

 • II Ogólnopolska Konferencja Kinesiotaping, Lublin 24-26.10.2014r., temat wygłoszonej pracy: Wpływ aplikacji Kinesio Taping na mięśnie antygrawitacyjne oraz na równowagę ciała człowieka. Autorzy: Deja P, Możdżanowska D, Zaguła M,
 • Międzynarodowa  Konferencja Naukowa Polskiego Towarzystwa Medycyny Manualnej „Medycyna manualna w teorii i praktyce”, Ciechocinek 23- 25.05.2014, temat prezentowanej pracy: Kinesio Taping a symetria ustawienia rzepki u kobiet z koślawością stawów kolanowych. Autorzy: Deja P, Możdżanowska D, Zaguła M,
 • I Ogólnopolska Konferencja Kinesiotaping, Lublin 15-17.11.2013r., temat wygłoszonej pracy: Wpływ aplikacji Kinesio Taping na wartość kata Q u kobiet z koślawości kolan. Autorzy: Deja P, Możdżanowska D, Zaguła M.