Grupa kanadyjskich badaczy opisała eksperyment * przeprowadzono na 38 rezydentach chirurgii. Przeprowadzono takie samo szkolenie w dwóch różnych częstotliwościach. Pierwsza grupa miała standardowe szkolenie w postaci czterech lekcji w ciągu jednego dnia, druga natomiast swoje cztery lekcje odbyła w odstępach tygodniowych. Praktyki i teorii obie grupy odbyły tyle samo i godzinowo oba tryby nauki nie różniły się niczym. Po zakończeniu nauki obu grupom przeprowadzono test sprawdzający i różnice w wiedzy nie były znaczące.

Inaczej sytuacja wyglądała jednak po miesiącu czasu od ostatniej lekcji. Przeprowadzono kolejny test dla młodych chirurgów, który polegał na sprawdzeniu wiedzy teoretycznej oraz przeprowadzeniu operacji mikrochirurgicznej na szczurach laboratoryjnych. Po tym teście ukazały się prawdziwe różnice gdyż grupa, która miała lekcje w tygodniowych odstępach prowadzili zabieg pewniejszą ręką, używali mniejszej ilości ruchów i co ważne w przypadku zabiegów na sercu, kończyli zabieg dużo szybciej. Wszyscy w tej grupie zakończyli zabieg z powodzeniem, w przeciwieństwie do drugiej grupy, gdzie aż 16% operacji zakończyła się tragicznie, z niemożliwym do odratowania naczyniem krwionośnym. Za taki tryb skondensowanej nauki szczury przypłaciły życiem.

Autorzy tego badania silnie postulowali zmianę sposoby uczenia w szkołach medycznych tak aby nie nakazywać uczniom kodowania informacji w krótkich, intensywnych szkoleniach lecz aby wiedzę rozłożyć w czasie.

Badacze doszli do wniosku jak zachowuje się nasza pamięć w trakcie przerw między nauką. Paradoksalnie może nam pomagać zapominanie, bo na początku kolejnej sesji nauki nasz mózg musi włożyć więcej wysiłku aby odświeżyć sobie co było na poprzedniej lekcji. Wszystko po to aby kontynuować przerwany tok myślenia. Gdy nauka toczy się jednym ciągiem, najzwyczajniej w świecie nie ma na to czasu.

Jest wiele badań potwierdzających tę tezę, że nauka skondensowana w czasie bez przerwy w czasie między kolejnymi lekcjami jest mniej efektywna i nieskuteczna.

Badania naukowe potwierdzają naszą tezę dlaczego warto nasze szkolenie MTG, Anatomii Palpacyjnej czy nauka w Rocznym Studium Terapii Tkanek Miękkich podzielone jest na części. Wszystko po to aby skuteczniej przyswajać wiedzę i zapamiętywać więcej.

O tym Rafał pisał też w tekście TUTAJ

Zastanówcie się nad tym wybierając szkolenie intensywne lub takie, które podzielone jest na części.

 

*Moulton Carol-Anne et al. „Teaching surgical skills: what kind of practise makes perfect?: a randomized, controlled trial „Annals of Surgery” 2006, 244(3)