Kontakt

e-mail:
szkolenia@kursymasazu.com

mobile:
501 858 790

Podmiot prowadzący szkolenie i siedziba spółki:
Centrum Szkoleniowe Rafał Uryzaj
os. Stare Żegrze 35/6, 61-249 Poznań
NIP: 782 212 62 80

Nr wpisu do Rejestru instytucji szkoleniowych (RIS) – 2.30/00370/2017

Adres siedziby spółki nie jest miejscem prowadzenia kursów!
Uczestnicy każdorazowo otrzymają informację o lokalizacji szkolenia.

Podmiot prowadzący szkolenie

Serwis-Masażysta Sp. z o.o.
Aleja Niepodległości 159/3
02-555 Warszawa

NIP: 5261637101
REGON:
146088020
KRS:
0000418108