Pinopresura

Szkolenie – Pinopresura wg Michała Szymańskiego
Kluczowym aspektem tego szkolenia jest rozbudzenie świadomości terapeuty. Skuteczna terapia człowieka to znacznie więcej niż techniki manualne i sprawdzone algorytmy. Struktura ciała jest bardzo ważnym elementem ogólnego stanu zdrowia jednak jest to jedynie jeden z wielu jego aspektów. Znajomość procesów jakie zachodzą w ludzkim ciele, znajomość anatomii i fizjologii narządów wewnętrznych stanowi pewien fundament do rozpoznania szlaku zaburzeń. To jednak jak głęboko jesteśmy w stanie zanurzyć się w problem pacjenta, zależy zarówno od poziomu jego świadomości jak i, a w zasadzie przede wszystkim – na ile świadomi otaczającego świata oraz własnych uwarunkowań jesteśmy my sami. Kolejnym ważnym elementem tego szkolenia, po ostatniej wizycie w Ameryce Południowej stało się przekazanie dalej podstaw zdobytej tam wiedzy.

 

Czas trwania: 30 h dydaktycznych
Koszt: przedsprzedaż – 2700 zł (kosz nie uwzględnia pinów)
Instruktor: mgr Michał Szymański
Informacje: r.uryzaj@kursymasazu.com,  501 858 790

Najbliższe Terminy:

Pinopresura to system terapeutyczny, którego trzon stanowi Pinoterapia (terapia odruchowa autorstwa lek. Radosława Składowskiego) uzupełniona elementami terapii wisceralnej i terapii powięziowej, jak również przekrojowej wiedzy odnośnie chorób i zdrowia nie dającej się sklasyfikować w żadne ramy, zdobywanej przez Michała w różnych częściach świata.

Pinopresura stanowi zestaw wielu technik likwidujących w sposób często natychmiastowy zaburzenia w obrębię narządu ruchu, jednocześnie oddziałując na układ nerwowy i endokrynny. Przywraca przewodnictwo w uszkodzonych strukturach nerwowych oraz udrażnia zastoje tkankowe.

Charakterystycznym elementem pinopresury jest użycie w terapii specjalnych gwoździ zwanych pinami. Piny służą do stymulacji szlaków nerwowych, wybranych punktów akupunkturowych, jak również manipulacji tkanki powięziowej z natychmiastowym skutkiem. Efekt ten zawdzięczamy wykorzystaniem zjawiska piezoelektrycznego w strukturach kolagenowych.

Pinopresura to zbiór wielu sposobów oddziaływań na organizm ludzki, o niejednorodnym znaczeniu i celu. Każdy z przedstawionych podczas szkolenia sposobów stymulacji służy uruchomieniu innego rodzaju odruchów. Działania te obejmują m.in.:stymulację układu nerwowego centralnego, obwodowego i autonomicznego:

 • stymulacja odruchowych stref regulacyjnych (przeniesienie stymulacji odruchów homeostatycznych w sferę instynktów)
 • uruchomienie/ wzmocnienie naturalnych procesów detoksykacyjnych organizmu
 • praca na zjawisku piezoelektrycznym
 • praca na kompartmentach (przedziałach powięziowych) – uwalnianie zastojów tkankowych
 • praca na tzw. ośmiornicach, których aktywność istotnie zaburza metabolizm tkankowy – zjawisko te występuje w obrębie powięzi powierzchownej i związane jest z nadaktywnością współczulną układu wegetatywnego
 • elementy pracy na łańcuchach lokomocyjnych i posturalnych, przywrócenie utraconych naturalnych funkcji
 • praca na polu morfogenetycznym (poziom oddziaływania akupunktury i poziom tzw. głębokiego Chi)
 • regulacja stanów emocjonalnych, redukcja poziomu stresu, regulacja aktywności CUN
 • poprawa przewodnictwa nerwowego oraz uruchomienie procesów neurogenezy
 • stymulacja szlaków naczyniowych i hormonalnych przyśpieszających gojenie się tkanek

 

Program szkolenia

Dzień 1

 • 9:00 – 9:30 Wprowadzenie – omówienie celu szkolenia.
 • 9:30 – 10:30 Świadomość – jej znaczenie w aspekcie skuteczności terapii pacjenta oraz samorozwoju fizjoterapeuty.
  Oddech, woda, sen, aktywność ruchowa, żywienie, kierowanie uwagą – filary równowagi energetycznej organizmu.
 • 10:30 – 10:45 Przerwa
 • 10:45 – 14:00 Ogólne odreagowanie – omówienie zagadnienia, obserwacja reakcji pacjenta na bodziec, obserwacja objawów zewnętrznych oraz znaczenie wywiadu terapeutycznego w odpowiednim doborze technik. Algorytmy do wspomagania leczenia wszystkich zaburzeń sensorycznych i motorycznych, a także wielu zaburzeń układowych i emocjonalnych.
  Ćwiczenia praktyczne.
 • 14:00 – 15:00 Przerwa obiadowa
 • 15:00 – 16:00 Ogólne odreagowanie – zajęcia praktyczne w parach c.d.
 • 16:00 – 19:00 Akupunktura czaszki. Wybrane algorytmy stosowane w terapii bólu i zaburzeń ROM, narządu ruchu oraz problemach emocjonalnych i neurologicznych.
  Ćwiczenia praktyczne.

Dzień 2 

 • 9:00 – 11:45 Reset łańcuchów posturalnych i lokomocyjnych oraz wpływ ich napięcia na pozostałe funkcje organizmu.
  Manipulacje kluczowych segmentów kręgosłupa, aktywacja mięśni wskaźnikowych i połączonych z nimi obiegów energetycznych w ciele, rozwój i konsekwencje obecności przepuklin tkankowych w obrębie tułowia dla całego łańcucha lokomocyjnego, znaczenie endogennych napięć w obrębie łańcuchów wisceralnych i ich wpływ na tonus spoczynkowy mięśni szkieletowych – przykładowe powiązania zaburzeń wisceralnych z dysfunkcjami narządu ruchu.
  Ćwiczenia praktyczne.
 • 11:45 – 12:00 Przerwa
 • 12:00 – 14:00 Architektura powięzi.
  Patofizjologia tworzenia się zmian zwyrodnieniowych, techniki narzędziowe i manualne, ukierunkowane na uwalnianie ślizgu nerwów obwodowych, mapa ciała zawierająca lokalizacje stref o zwiększonym ryzyku powstania omawianych zaburzeń.
  Ćwiczenia praktyczne.
 • 14:00 – 15:00 Przerwa obiadowa
 • 15:00 – 18:00 Zjawisko piezoelektryczne i odwrócone piezoelektryczne i ich rola w terapii.
  Mapa zwarć, tkanki piezoelektrycznie czynne, przydatne punkty akupunkturowe.
  (Efekt piezoelektryczny w tkankach umożliwia oddziaływać z efektem natychmiastowym na stany ostre takie jak zablokowanie bólowe st. kolanowego, rwy kulszowe czy ostre stany L-S. Przewlekłe dolegliwości zazwyczaj wymagają dodatkowo odreagowania i pracy łańcuchowej).
  Ćwiczenia praktyczne.

Dzień 3

 • 9:00 – 11:00 Układ wegetatywny – jego znaczenie w patogenezie wybranych zaburzeń.
  Strefy sympatykotonii, zespoły algodystroficzne i związane z nimi występowanie tzw. „ośmiornic” w ujęciu: autorów owych zagadnień, medycyny chińskiej, badań naukowych i praktyki klinicznej.
  Strefy występowania i techniki terapeutyczne, służące likwidowaniu powiązanych zaburzeń tkankowych.
  – DMP, masaż bańką chińską, igłoterapia.
  (Aktywne strefy sympatykotonii, które nie zostaną wykryte są w stanie zniwelować w ciągu nocy całą pracę terapeuty z poprzedniego dnia, same również mogą stać się źródłem dolegliwości bólowych).
  Ćwiczenia praktyczne.
 • 11:00 – 11:45 Typologia pacjentów. Cechy somatyczne oraz osobnicza reakcja na bodźce, jako główne wyznaczniki doboru skutecznej techniki terapeutycznej.
 • 11:45 – 12:00 Przerwa
 • 12:00 – 14:00 Zjawisko kompartmentu i związane z tym zagadnieniem występujące obrzęki oraz zastoje tkankowe – przyczyny i formy terapii:
  – Igłoterapia, zwarcia, manipulacje powięziowe, techniki narzędziowe, techniki wisceralne.
  Ćwiczenia praktyczne.
 • 14:00 – 15:00 Podsumowanie i omówienie trudnych kwestii m.in. jak łączyć zdobyta wiedzę w gabinecie, możliwe reakcje pozabiegowe, czym się kierować w doborze terapii.
  Pytania uczestników. Rozdanie certyfikatów.

 

Instruktor: Michał Szymański

Instruktor Pinopresury – systemu terapeutycznego, którego trzon stanowi Pinoterapia (terapia odruchowa autorstwa  lek. Radosława Składowskiego) z elementami terapii wiscersalnej i powięziowej, uzupełniana na bieżąco o wiedzę zdobytą w różnych rejonach świata.
Pinopresura stanowi zestaw wielu technik likwidujących w sposób często natychmiastowy zburzenia w obrębię narządu ruchu, jednocześnie oddziałując na układ nerwowy i endokrynny. Przywraca przewodnictwo w uszkodzonych strukturach nerwowych oraz udrażnia zastoje tkankowe.

Miedzynarodowy instruktor FDM federacji IFDMO – manualnej terapii powięziowej wywodzącej się z USA, stworzonej przez lek. S. Thypaldosa. Fenomen modelu stworzonego przez amerykańskiego lekarza opiera się na swoistej diagnostyce gdzie mowa ciała pacjenta, stanowi główne źródło informacji dla terapeuty. Gesty jakich używa pacjent i opis wrażeń bólowych, pozwala rozpoznać wzorzec dominującego w danym momencie zaburzenia. Przekierowanie uwagi pacjenta na jego własne doznania, angażuje go w proces terapeutyczny od pierwszej chwili i znacznie skraca czas terapii.

Fizjoterapeuta medalistów wielu dyscyplin sportowych m.in. Kadr Polski Piłki Siatkowej, Tenisa Stołowego mężczyzn, Piłki Nożnej, Szermierki, Taekwondo Olimpijskiego, Piłki Ręcznej czy uczestników rajdu DAKAR.

Zdobywając wiedzę i  doświadczenie w różnych rejonach świata, wciąż rozwija i udoskonala własne techniki terapeutyczne. Obecnie zgłębia tajniki Tradycyjnej Medycyny Chińskiej oraz rdzennej medycyny plemion Ameryki Południowej.