Terapia powięziowa w ujęciu osteopatycznym

Intensywny kurs, którego celem jest nabycie praktycznych umiejętności w zakresie diagnostyki układu mięśniowo-powięziowo-więzadłowego oraz nauka bezpośrednich i pośrednich technik terapeutycznych w tym m.in. podejścia osteopatycznego do układu powięziowego.  Zaprezentowane w trakcie szkolenia powiązania różnych systemów organizmu pozwolą w sposób zintegrowany i kompleksowy włączyć tą formę terapii w praktykę kliniczną.
Szkolenie składa się z dwóch modułów, każdy po 3 dni (piątek, sobota, niedziela)

Czas trwania kursu: 52 godziny dydaktyczne
Koszt: 1000 zł/ moduł
Prowadzący: Rafał Marciniak D.O. MT
Informacje: r.uryzaj@kursymasazu.com, 501 858 790

Najbliższe Terminy:

Prowadzący:

Prowadzący szkolenie, Rafał Marciniak D.O. MT,  to Dyplomowany Osteopata, Certyfikowany Terapeuta Manualny metody Kaltenborn-Evjenth. Absolwent Sutherland College of OsteopathicMedicine, oraz wielu specjalistycznych szkoleń z zakresu osteopatii i terapii manualnej, m.in. w koncepcji Łańcuchów Mięśniowychi Stawowych metody GDS, technik powięziowych, oraz manipulacji wisceralnych według J.P.Barral’aD.O. i G. Finet’a D.O. &Ch. Wiliame’a D.O. Osteopatię praktykuje w prywatnym gabinecie w Poznaniu. Asystent i wykładowca Polskiej Akademii Osteopatii Osteon w Warszawie. Od 2014 roku regularnie asystuje w zajęciach prowadzonych przez światowej sławy wykładowców i ekspertów w dziedzinie osteopatii:

 • Jean-Jacques Debroux D.O. – osteopatia funkcjonalna/ powięziowa, techniki Sutherland’a,techniki Sjovitz’a FPR,  punkty Jones’a, koncepcja powięziowa J.J.Debroux D.O.;
 • Thierry Colot D.O. – osteopatiastrukturalna(techniki MET, HVBA);
 • Francis Lafosse D.O. – anatomia palpacyjna;
 • Gregory Dermience D.O. – anatomia palpacyjna;
 • YvesLeppers D.O. – osteopatia strukturalna, historia i filozofia osteopatii;
 • FryderikDeuville D.O. – osteopatia wisceralna, GOT;

Program kursu:

Moduł I

Diagnostyka ogólna układu mięśniowo-powięziowego.

Diagnostyka oraz leczenie sektorowe systemu mięśniowo-powięziowego:

 • miednica;
 • kończyna dolna (staw biodrowy, kolanowy, stopa);

Leczenie globalne systemu mięśniowo-powięziowego w obrębie jednostki dolnej:

 • kręgosłup lędźwiowy;
 • miednica;
 • staw biodrowy;
 • udo;
 • staw kolanowy;
 • podudzie;
 • stopa;

 

Moduł II

Diagnostyka oraz leczenie sektorowe systemu mięśniowo-powięziowego:

 • tułów;
 • kończyna górna (ramię, przedramię, dłoń);

Leczenie globalne systemu mięśniowo-powięziowego w obrębie jednostki górnej:

 • miednica;
 • klatka piersiowa;
 • kręgosłup szyjny;
 • staw skroniowo-żuchwowy;
 • czaszka;
 • obręcz barkowa;
 • ramię;
 • przedramię;
 • dłoń;

Program szczegółowy:

Moduł I

13:00 Rozpoczęcie kursu, sprawy organizacyjne.

13:30-16:30 Diagnostyka różnicowa wykluczająca. Ogólna koncepcja pracy z pacjentem. Protokół diagnostyczny.

Przerwa kawowa 16:30-16:45

16:45-18:30 Diagnostyka oraz leczenie sektorowe systemu mięśniowo-powięziowego w obrębie kończyny dolnej. Analiza wpływu napięć mięśniowo-powięziowych na powstawanie dysfunkcji w układzie kostno-stawowym jednostki dolnej.

II dzień 

8:30-11:30 Diagnostyka oraz leczenie sektorowe systemu mięśniowo-powięziowego miednicy. Techniki specyficzne dla kości biodrowych, kości krzyżowej oraz przepony moczowo-płciowej.

Przerwa kawowa 11:30 – 11:45

11:45-14:00 Diagnostyka oraz leczenie sektorowe systemu mięśniowo-powięziowego okolicy stawu biodrowego.

Przerwa obiadowa 14:00-14:45

14:45-16:45 Diagnostyka oraz leczenie sektorowe systemu mięśniowo-powięziowego okolicy stawu kolanowego.

Przerwa kawowa 16:45 – 17:00

17:00-18:30 Diagnostyka oraz leczenie sektorowe systemu mięśniowo-powięziowego okolicy stawu skokowego oraz stopy.

III dzień

8:30-10:00 Wprowadzenie do globalnego leczenia jednostki dolnej.

Przerwa kawowa 10:15 – 10:30

10:30-12:45 Leczenie globalne jednostki dolnej ze szczególnym uwzględnieniem pracy w obrębie kręgosłupa lędźwiowego, miednicy oraz kończyny dolnej.

12:45-13:00 Pytania, zakończenie kursu.

13:00 Zakończenie modułu.

Moduł II

I dzień 

13:00 Rozpoczęcie kursu, sprawy organizacyjne.

13:30-16:30 Diagnostyka różnicowa wykluczająca. Ogólna koncepcja pracy z pacjentem. Protokół diagnostyczny.

Przerwa kawowa 16:30-16:45

16:45-18:30 Analiza wpływu napięć mięśniowo-powięziowych na powstawanie dysfunkcji w układzie kostno-stawowym w obrębie tułowia oraz kończyny górnej.

II dzień 

8:30-11:30 Diagnostyka oraz leczenie sektorowe systemu mięśniowo-powięziowego tułowia. Normalizacja napięć na poziomie jamy brzusznej oraz klatki piersiowej z wykorzystaniem technik pośrednich oraz bezpośrednich.

Przerwa kawowa 11:30-11:45

11:45-14:00 Diagnostyka oraz leczenie sektorowe systemu mięśniowo-powięziowego okolicy obręczy kończyny górnej ze szczególnym uwzględnieniem obojczyka, łopatki oraz stawu ramiennego.

Przerwa obiadowa 14:00-14:45

14:45-16:45 Diagnostyka oraz leczenie sektorowe systemu mięśniowo-powięziowego okolicy stawu łokciowego oraz przedramienia.

Przerwa kawowa 16:45-17:00

17:00-18:30 Diagnostyka oraz leczenie sektorowe systemu mięśniowo-powięziowego okolicy nadgarstka i dłoni.

III dzień

8:30-10:15 Wprowadzenie do globalnego leczenia jednostki górnej.

Przerwa kawowa 10:15-10:30

10:30-12:45 Leczenie globalne jednostki górnej ze szczególnym uwzględnieniem pracy w obrębie miednicy, klatki piersiowej, kręgosłupa szyjnego, stawu skroniowo-żuchwowego, czaszki, obręczy barkowej oraz kończyny górnej.

12:45-13:00  Pytania, zakończenie kursu.