W publikacji tej autor (Schleip) pisze, że podejście Turveya i Fonseca [2014] sugeruje istotną zmianę dotychczasowego poglądu w zakresie kontroli motorycznej, gdyż dotychczas większość modeli tejże kontroli oddzielało właściwości „biernych” struktur, takich jak kości od „dynamicznych”, takich jak mięśnie, które to z kolei sterowane są za pomocą układu nerwowego. Według takiego modelu to kontrola nerwowa była czynnikiem kluczowym warunkującym naszą motorykę.

Z kolei Turvey i Fonseca dużą rolę przypisują włóknom kolagenowym tkanki łącznej. Tkanka ta stanowi napięciową siatkę, czy też potocznie nazywaną „pajęczynę” dla całego organizmu, co z kolei może tłumaczyć jej biomechaniczną rolę przenoszenia napięć i sił, a także stanowi, jak określają to autorzy: palpacyjny system sensoryczny, który wiele spośród odczuć receptorowych odczytuje jako zmiany właściwości mechanicznych tkanki łącznej.

Oczywiście tak jak i właściwości tkanki łącznej nie są do końca zbadane, tak i sam jej opis bywa różny w zależności od autora, lecz nie sposób się nie zgodzić, że w dobie obecnego zainteresowania tą strukturą i badań naukowych z nią związanych, stanowi ona prawdopodobnie lukę w obecnie posiadanej przez nas wiedzy.

Schleip zwraca też uwagę na fakt, że zauważalna jest różnica w odczuwaniu tej samej siły nacisku u pacjentów. To sugeruje, iż należałoby skupić się na badaniach mogących wychwycić różnice w rozmieszczeniu mechanoreceptorów powięziowych w różnych regionach topograficznych ciała.

Nie pomija także konieczności dalszych badań siatki powięziowej, zwłaszcza w warunkach dynamicznych, na co pozwalają nowoczesne aparaty ultrasonograficzne.

Sugeruje on także, że model zaproponowany przez Turveya i Fonseca jest bodźcem, który umożliwi poszukiwanie nowych strategii terapeutycznych, w szczególności dla syndromów bólowych tkanek miękkich, co niewątpliwie wpłynęłoby na naszą pracę.
Autor: Maciej Chroboczek

Źródło:

Journal of Motor Behavior, Vol. 46, No. 3, 2014;      doi: 10.1080/00222895.2014.880306. The Bodywide Fascial Network as a Sensory Organ for Haptic Perception

Robert Schleip 1, Franz Mechsner 2, Adjo Zorn 1, Werner Klingler 1
1 Fascia Research Group, Division of Neurophysiology, Ulm University, Germany.

2 Department of Psychology, Northumbria University, Newcastle upon Tyne, England