Masaż tkanek głębokich | 15-17 listopada 2019 | Kraków, moduł 2

850,00 

Masaż tkanek głębokich – Deep Tissue Massage
Czas trwania:
40 h dydaktycznych / Moduł 2
Koszt:
850 zł / Moduł 2
Instruktor: mgr Marcin Jeruzalski

Dodatkowe informacje :
szkolenia@kursymasazu.com, 501 858 790

16 wolnych miejsc

Opis

Definicja masażu tkanek głębokich (wg Rafał Uryzaj)* to forma pracy terapeutycznej na tkankach miękkich prowadzona w sposób celowy, świadomy oraz nieschematyczny, wymagający znajomości zasad tensegracji oraz warstwowości tkanek. Celem tej formy terapii jest odnalezienie utrzymujących się restrykcji i nieprawidłowych napięć w obrębie układu mięśniowo-powięziowo-więzadłowego, a następnie dążenie do rozluźnienia i przywrócenia tkankom miękkim tego układu ich fizjologicznej długości, sprężystości, przesuwalności oraz elastyczności.

* Uryzaj R. Masaż tkanek głębokich. Koncepcja pracy z tkankami miękkimi. Rehabilitacja w praktyce 2016; 4: 63-67.

Masaż tkanek głębokich nauczy Ciebie nieschematycznej pracy z tkankami, a nie na tkankach. Pracy z pacjentem, a nie na pacjencie. Likwidować przyczyny, a nie objawy. Nasz kurs nauczy Ciebie pracy lokalnej i globalnej. Dostarczy wiedzy z anatomii funkcjonalnej i palpacyjnej oraz pozwoli zrozumieć funkcjonowanie aparatu mięśniowo-powięziowo-więzadłowego. Podczas naszego kursu nauczysz się strukturalnego podejścia do ciała, opartego na ocenie wizualnej pacjenta, planowaniu strategii terapii oraz odpowiednim doborze technik i narzędzi do leczenia wielu dolegliwości bólowych.

Na naszym kursie otrzymasz:

 • ogrom wiedzy teoretycznej i umiejętności praktycznych opartych o doświadczenie zawodowe (oparte o praktykę gabinetu, prowadzone przez nas badania naukowe, zdolności dydaktyczne, a nie wiedzę tylko z książek)
 • obszerny 70-stronicowy skrypt szkoleniowy
 • materiały video *
 • opiekę po szkoleniu (zamknięte forum dyskusyjne dla absolwentów naszego kursu gdzie dzielimy się wiedzą, doświadczeniami, zadajemy pytania i dyskutujemy w tematach praktyki gabinetowej)

Kurs przebiega w formie nastawionym na praktykę. Uczestnicy ćwiczą techniki w parach na sobie zawsze pod okiem instruktora. Po ukończonym kursie wystawiamy certyfikat ukończenia kursu masażu tkanek głębokich.

Liczba absolwentów kursu masażu tkanek głębokich w kwietniu 2019: 2022

Część praktyczna

 • Ocena wizualna ciała (bodyreading)
 • Badanie całego ciała (screening ciała)
 • Stawianie diagnozy
 • Diagnostyka naczyniowa, neurologiczna, diagnostyka różnicowa jamy brzusznej, testy kliniczne i ortopedyczne
 • Relacja struktur w taśmach mięśniowo-powięziowych i transmisja napięć w ich obrębie
 • Palpacja struktur poddawanych terapii
 • Struktury mięśniowo-powięziowe oraz aspekty terapeutyczne i diagnostyczne podejmowane podczas kursu:

2 MODUŁ

  • Ocena wizualna ciała
  • Praca w obrębie taśm: tylnej, przedniej, skośnej, bocznej, kończyn górnych
  • Praca na strukturach anatomicznych:
  • Więzadło krzyżowo-guzowe
  • Mięśnie kulszowo-goleniowe
  • Trójgłowy łydki
  • Ścięgno Achillesa
  • Guz piętowy
  • Rozcięgno podeszwowe
  • Czworogłowy uda
  • Więzadło pachwinowe
  • Rzepka i system powięziowy kolana
  • Piszczelowy przedni i powięź grzbietowa stopy
  • Pasmo biodrowo-piszczelowe i naprężacz powięzi szerokiej
  • Mobilizacja stawu biodrowego
  • Pośladkowy średni
  • Obszar okołokrętarzowy
  • Mięśnie strzałkowe
  • Mięśnie przywodziciele uda
  • Głębokie zginacze stawu skokowego
  • Diagnostyka rejonu łopatki, ocena wizualna, funkcjonalna i palpacyjna
  • Praca na strukturach anatomicznych
  • Mięsień równoległoboczny
  • Najszerszy grzbietu
  • Zębaty przedni
  • Mięśnie obłe
  • Mięsień nad- i podgrzebieniowy
  • Naramienny
  • Trójgłowy i dwugłowy ramienia
  • Mięśnie zginacze i prostowniki stawu nadgarstkowego
  • Mięśnie dłoni

Podczas szkolenia będziesz uczył się jak samodzielnie tworzyć plan pojedynczej sesji terapeutycznej oraz plan serii terapii w oparciu o badanie pacjenta i stawianie diagnozy. Nauka sposobu myślenia to priorytet przyświecający szkoleniu. Chcemy aby każdy absolwent potrafił sam tworzyć plan terapii, a nie postępował według gotowych planów. Utarte schematy skutkują pracą i terapią odtwórczą, a nie opartą na dogłębnej analizie każdego, indywidualnego przypadku pacjenta. Na szkoleniu omawiamy jednostki i dolegliwości z jakimi zgłaszają się pacjenci. Na naszym szkoleniu będziesz uczyć się konkretnego sposobu myślenia o ciele, terapii, o procesach jakie w nim zachodzą. Dzięki temu będziesz potrafił przełożyć poznane techniki na konkretny plan terapeutyczny, który pozwoli rozwiązać problemy kliniczne z jakimi spotkasz się w gabinecie. Pamiętaj że nie ma dwóch takich samych przypadków, a omawiane zagadnienia są przykładami w jaki sposób powinno się myśleć o terapii. Pamiętaj: to nie są gotowe schematy postępowania w danej jednostce.
Na kursie podejmiemy m.in. takie jednostki i dolegliwości jak:

 • Skoliozy
 • Dysbalans w ustawieniu miednicy (przodo- i tyłopochylenie)
 • Hiperlordoza szyjna i lędźwiowa, hiperkifoza piersiowa
 • Obniżenie przestrzeni międzykręgowych
 • Zaburzenia rytmu oddechowego
 • Zaburzenia ruchomości kręgosłupa
 • Bóle L-S, rwa kulszowa, pseudo-rwa, lumbago, ostre i przewlekłe bóle kręgosłupa
 • Zespół mięśnia gruszkowatego
 • Bóle głowy
 • Zawroty głowy
 • Zaburzenia równowagi
 • Relacja potylica – kość krzyżowa
 • Dysbalans w ustawieniu głowy i obręczy barkowej
 • Bóle w obrębie obręczy barkowej
 • Bóle szyi i karku, kręcz karku
 • Klatka piersiowa wdechowa i wydechowa
 • Zespół skrzyżowania górnego
 • Protrakcyjne ustawienie głowy
 • Bóle stawu ramiennego, ograniczenia ruchomości w stawie
 • Zespół stożka rotatorów
 • Zespół górnego otworu klatki piersiowej,
 • Zaburzenia w ruchomości obojczyka
 • Problemy pseudo-narządowe, pseudo-kolki jamy brzusznej
 • Szumy uszne,
 • Bruksizm
 • Zaburzenie pracy stawu skroniowo-żuchwowego
 • Zespoły bólowe z promieniowaniem do kończyny górnej
 • Dysfunkcje przepony i jej wpływ na pozostałe struktury ciała
 • Relacje i wpływ struktur mięśniowych na dolegliwości trzewne
 • Pozorna nierówność kończyn dolnych
 • Bóle kości krzyżowej i ogonowej, stany po urazach kości ogonowej
 • Pseudocysta Bakera
 • Bóle w obrębie guza kulszowego

Nasze szkolenia skierowane są do osób już praktykujących lub kształcących się na kierunkach związanych z masażem lub fizjoterapią. Nie prowadzimy szkoleń dla osób nie związanych z masażem!

*materiały video udostępniane są po ówczesnym podpisaniu umowy o ich nierozpowszechnianiu.

Publikacje naukowe dotyczące masażu tkanek głębokich:

 • Uryzaj R., „Masaż tkanek głębokich. Koncepcja pracy z tkankami miękkimi.” Rehabilitacja w praktyce. Nr 4/2016, str. 63-67
 • Uryzaj R., Kuklińska A., Cabak A., Wpływ masażu tkanek głębokich na obniżenie napięcie struktur taśmy powierzchownej tylnej. Medycyna Sportowa / Polish J Sport Med © MEDSPORTPRESS, 2016; 3(4); Vol. 32, 157-163
 • Uryzaj R., Mięsień lędźwiowy. Znaczenie strukturalne i funkcjonalne. Rehabilitacja w praktyce nr 2/2017.
 • Uryzaj R., Kowacka B., Kuklińska A., Pyka P., Ocena wybranych parametrów biomechanicznych stopy u piłkarzy nożnych po masażu tkanek głębokich mięśnia trójgłowego łydki. Rehabilitacja w praktyce. Nr 6/2017
 • Uryzaj R., Kuklińska A., Cabak A., Kowacka B., Wpływ masażu tkanek głębokich okolic mięśnia czołowego oraz czepca ścięgnistego na elastyczność taśmy powierzchownej tylnej. Medycyna Sportowa / Polish J Sport Med © MEDSPORTPRESS, 2018; 34 (1): 35-39