Masaż Tkanek Głębokich, ZAAWANSOWANY, Poznań, 31.05 – 2.06. 2019 r.

850,00 

Deep Tissue Massage – Zaawansowany – w Oparciu o Taśmy Mięśniowo-Powięziowe.
Miejsce kursu: Poznań
Czas trwania: 32 godziny dydaktyczne zajęć
Prowadzący: dr Bogusława Kowacka
Informacje : szkolenia@kursymasazu.com , 501 858 790

20 wolnych miejsc

Opis

Szkolenie to jest przeznaczone dla osób, które ukończyły 2-modułowy kurs masażu tkanek głębokich. Jest to warunkiem przyjęcia na niniejsze szkolenie.

Program szkolenia:

 • Wprowadzenie do pracy strukturalnej, rys historyczny, ogólne założenia.
 • Przebieg i funkcje poszczególnych taśm
 • Taśma powierzchowna przednia
 • Taśma powierzchowna tylna
 • Taśma boczna
 • Taśma spiralna
 • Taśma funkcjonalna
 • Taśmy kończyny górnej (powierzchowna przednia, powierzchowna tylna, głęboka przednia, głęboka tylna)
 • Taśma głęboka przednia
 • Ocena strukturalna (Bodyreading) i tworzenie strategii terapii – ogólne zasady, istotne elementy, przydatne porady praktyczne.
 • Ocena w pozycji statycznej.
 • Ocena chodu i body reading w dynamice ciała.
 • Tworzenie strategii terapii.
 • Ocena funkcjonalna jako uzupełnienie oceny strukturalnej i wprowadzenie do terapii.
 • Taśmy mięśniowo -powięziowe a zaburzenia narządu ruchu.

 

Definicja masażu tkanek głębokich (wg Rafał Uryzaj)* to forma pracy terapeutycznej na tkankach miękkich prowadzona w sposób celowy, świadomy oraz nieschematyczny, wymagający znajomości zasad tensegracji oraz warstwowości tkanek. Celem tej formy terapii jest odnalezienie utrzymujących się restrykcji i nieprawidłowych napięć w obrębie układu mięśniowo-powięziowo-więzadłowego, a następnie dążenie do rozluźnienia i przywrócenia tkankom miękkim tego układu ich fizjologicznej długości, sprężystości, przesuwalności oraz elastyczności.

* Uryzaj R. Masaż tkanek głębokich. Koncepcja pracy z tkankami miękkimi. Rehabilitacja w praktyce 2016; 4: 63-67.

Masaż tkanek głębokich to jedna z najbardziej efektywnych form pracy z tkankami miękkimi w wielu schorzeniach i dolegliwościach bólowych układu ruchu. Podstawowym celem tego masażu jest zmiana struktury tkanek miękkich co wpływa na zmniejszenie bólu, przywrócenie lepszej postawy, większej giętkości i płynności ruchu. „Masaż tkanek głębokich nie jest „twardym” masażem, nie jest wywieraniem większego nacisku; nie wymaga od terapeuty niezwykłej siły”. Masaż tkanek głębokich to nauka subtelnej i efektywnej pracy z tkankami w celu maksymalizacji efektów terapeutycznych.

Masaż tkanek głębokich nauczy Państwa nieschematycznej pracy, pracy z tkankami a nie na tkankach, pracy z pacjentem a nie na pacjencie, likwidowanie przyczyn a nie objawów bólów i dolegliwości. Nasz kurs nauczy także Państwa pracy lokalnej i globalnej, dostarczy wiedzy z anatomii funkcjonalnej i palpacyjnej oraz pozwoli zrozumieć funkcjonowanie aparatu mięśniowo-powięziowo-więzadłowego. Podczas naszego kursu nauczy Państwa strukturalnego podejścia do ciała, opartego na ocenie wizualnej pacjenta, planowaniu strategii terapii oraz odpowiednim doborze technik i narzędzi do leczenia wielu dolegliwości bólowych.

Na naszym kursie otrzymują Państwo:

 • ogrom wiedzy teoretycznej i umiejętności praktycznych opartych o doświadczenie zawodowe (oparte o praktykę gabinetu, prowadzone przez nas badania naukowe, zdolności dydaktyczne, a nie wiedzę tylko z książek)
 • obszerny 70-stronicowy skrypt szkoleniowy
 • materiały video *
 • opiekę po szkoleniu (zamknięte forum dyskusyjne dla absolwentów naszego kursu gdzie dzielimy się wiedzą, doświadczeniami, zadajemy pytania i dyskutujemy w tematach praktyki gabinetowej)

Kurs przebiega w formie nastawionym na praktykę. Uczestnicy ćwiczą techniki w parach na sobie zawsze pod okiem instruktora. Po ukończonym kursie wystawiamy certyfikat ukończenia kursu masażu tkanek głębokich.

Liczba absolwentów kursu masażu tkanek głębokich w lipcu 2016 to 1320 zadowolonych kursantów.

Nasze szkolenia skierowane są do osób już praktykujących lub kształcących się na kierunkach związanych z masażem lub fizjoterapią. Nie prowadzimy szkoleń dla osób nie związanych z masażem!

*materiały video udostępniane są po ówczesnym podpisaniu umowy o ich nierozpowszechnianiu.

Publikacje naukowe dotyczące masażu tkanek głębokich:

  • Uryzaj R., „Masaż tkanek głębokich. Koncepcja pracy z tkankami miękkimi.” Rehabilitacja w praktyce. Nr 4/2016, str. 63-67
  • Uryzaj R., Kuklińska A., Cabak A., Wpływ masażu tkanek głębokich na obniżenie napięcie struktur taśmy powierzchownej tylnej. Medycyna Sportowa / Polish J Sport Med © MEDSPORTPRESS, 2016; 3(4); Vol. 32, 157-163
  • Uryzaj R., Mięsień lędźwiowy. Znaczenie strukturalne i funkcjonalne. Rehabilitacja w praktyce nr 2/2017.
  • Uryzaj R., Kowacka B., Kuklińska A., Pyka P., Ocena wybranych parametrów biomechanicznych stopy u piłkarzy nożnych po masażu tkanek głębokich mięśnia trójgłowego łydki. Rehabilitacja w praktyce. Nr 6/2017