Suche igłowanie | 8-10 listopada | Wrocław

1 500,00 

Suche igłowanie – dry needling

Prowadzący: Adam Michoński

Koszt: 1500 zł (w cenę wliczony jest komplet igieł niezbędny do kursu, materiały higieniczne jednorazowego użytku oraz materiały szkoleniowe).
Istnieje możliwość uzyskania dofinansowania z BUR i KFS!

Informacje: szkolenia@kursymasazu.com

16 wolnych miejsc

Opis

Suche igłowanie to zabieg polegający na nakłuwaniu punktów spustowych w celu ich deaktywacji. Zabieg wykonywany jest sterylną igłą do akupunktury o różnej długości w zależności od okolicy poddawanej leczeniu (od 15 mm do 75 mm). Zabieg ma na celu wywołanie reakcji podrażnienia danego punktu i wywołanie odruchowego skurczu mięśnia poddawanego igłowaniu tzw. „twich”, a w rezultacie rozluźnienie punktu mięśniowo-powięziowego i eliminację bólu. Zabieg jest skuteczny ze względu na możliwość głębszej penetracji tkanek za pomocą igły niż za pomocą rąk terapeuty. W trakcie kursu uczestnik nabędzie praktyczne umiejętności bezpiecznej pracy z pacjentem za pomocą igieł do akupunktury. Dobór długości igły będzie dokonany na podstawie sonoanatomii igłowanej okolicy.

PROGRAM KURSU

1. CZĘŚĆ TEORETYCZNA
– czym jest suche igłowanie , różnice pomiędzy suchym igłowaniem a akupunkturą
– budowa igły, rodzaje igieł
– igłowanie głębokie, powierzchowne, przykłady

Punkty spustowe:
– dysfunkcja płytki motorycznej,
– spontaneous electrical activity,
– markery biochemiczne,
– wizualizacja punktów spustowych w USG ,
– zjawiska termalne w okolicy punktu spustowego,
– palpacja punktów spustowych / napiętych pasm – rzetelność palpacji, o subiektywizmie palpacji, czy czujemy to co nam się wydaje, czy to co chcemy poczuć? Przegląd literatury.

Mechanizmy suchego igłowania:
– mechaniczna stymulacja / local twich response / spontaneous electrical activity
– czy oby na pewno potrzebujemy twich?
– jak wygląda twich / video /
– uszkodzenie tkanki związane z przerwaniem jej ciągłości – angiogeneza, reinerwacja, substacja P, CGRP , zwiększenie przekrwienia, rola receptorów dla czynników prozapalnych
– przekrwienie, saturacja
– aktywacja włókien nerwowych – bramka kontrolna, drogi wstępujące i zstępujące
– efekt placebo, badania z igłą Streitenbergera  / przegląd literatury /
– peptydy opioidowe
– Conditioned Pain Modulation
– Mechanotransdukcja – błona komórkowa fibroblastów i rola integryn
– Czy kierunek ruchu igłą ma wpływ na kształt fibroblastów?
– Wskazania do suchego igłowania
– Przeciwskazania do suchego igłowania
– Omówienie karty pacjenta i zgody pacjenta na wykonanie zabiegu. Ubezpieczenie. Wymagania gabinetowe.
– Powikłania po zabiegu suchego igłowania / przegląd literatury /
– Protokół poekspozycyjny
– Sposoby wprowadzania igły do prowadnicy / ćwiczenia /
– Sposoby wprowadzania igły w ciało pacjenta / video, ćwiczenia /
– Techniki manipulacji igłą / video z USG /
– Dobór długości igły
– Zależność głębokości penetracji igły od kąta wbicia
– Jak wygląda generalny protokół suchego igłowania, co jest potrzebne żeby przeprowadzić zabieg?
– Sposoby zmniejszania zwiększonej wrażliwości pozabiegowej
– Krytycznie o skuteczności suchego igłowania / akupunktury  / przegląd literatury /
– Porównanie skuteczności manualnych technik z igłoterapią

2. CZĘŚĆ PRAKTYCZNA – MIĘŚNIE

Mięsień czworogłowy głowa boczna: obrazowanie USG skóry, tkanki podskórnej, powięzi, brzuśca mięśniowego, kości, dobór długości igły na postawie obrazu oraz kierunku igłoterapii.
– Mięsień nadgrzebieniowy: obrazowanie USG dołu nadgrzebieniowego, dobór igły oraz kierunku igłoterapii, środki ostrożności.
– Mięsień podgrzebieniowy/obły mniejszy: obrazowanie USG dołu podgrzebieniowego, okolic kąta brakowego, tylnej części stawu ramiennego, dobór igły i kierunku igłoterapii, środki ostrożności.
– Mięsień obły większy / najszerszy grzbietu / naramienny część tylna: obrazowanie USG, dobór igły i technika igłowania, środki ostrożności
– Mięsień podłopatkowy: igłoterapia, środki ostrożności, technika igłowania
– Mięsień naramienny część środkowa / przednia: obrazowanie bocznej części kości ramiennej, guzka większego, mniejszego, bruzdy międzyguzkowej, dobór igły oraz kąta wkłucia, środki ostrożności.
– Mięsień dwugłowy ramienia / ramienny: obrazowanie przedniej części kości ramiennej, struktur nerwowo-naczyniowych strony przyśrodkowej i przedniej. Dobór igły, kąta wkłucia i środki ostrożności
– Mięsień trójgłowy ramienny: obrazowanie tylnej części kości ramiennej, nerwu promieniowego. Dobór igły , kąta wbicia, środki ostrożności.
– Mięsień ramienno-promieniowy: obrazowanie USG, dobór igły i kąta wkłucia, środki ostrożności
– Mięśnie prostowniki stawu nadgarstkowego: obrazowanie USG, dobór igieł, środki ostrożności
– Mięsień odwracacz: obrazowanie, obrazowanie USG, dobór igieł, środki ostrożności
– Mięsień nawrotny obły: obrazowanie USG struktur nerwowo-naczyniowych, środki ostrożności, dobór kąta igłoterapii
– Zginacze stawu nadgarstkowego: obrazowanie USG , dobór techniki igłowania i głębokości wkłucia, środki ostrożności
– Kłąb kciuka / kłębik / mięśnie międzykostne: dobór igły , środki ostrożności.
– Mięsień pośladkowy średni / mały / gruszkowaty: anatomia punktów kostnych, zasada 3 rąk, dobór igły, środki ostrożności, technika igłoterapii
– Mięsień naprężacz powięzi szerokiej: obrazowanie USG, dobór techniki igłowania i głębokości wkłucia, środki ostrożności
– Mięsień prosty uda / biodrowo-lędźwiowy / krawiecki: obrazowanie USG struktur nerwowo-naczyniowych przebiegających pod więzadłem pachwinowym, dobór techniki igłowania i głębokości wkłucia, środki ostrożności
– Mięsień naprężacz powięzi szerokiej: obrazowanie USG , dobór techniki igłowania i głębokości wkłucia, środki ostrożności
– Mięsień czworogłowy głowa przyśrodkowa / pośrednia: obrazowanie USG, dobór techniki igłowania i głębokości wkłucia, środki ostrożności
– Mięśnie kulszowo-goleniowe: obrazowanie USG nerwu kulszowego, dobór techniki igłowania i głębokości wkłucia, środki ostrożności
– Mięsień piszczelowy przedni: obrazowanie USG struktur nerwowo-naczyniowych, środki ostrożności, dobór techniki igłowania i głębokości wkłucia
– Mięśnie strzałkowe: obrazowanie USG nerwu strzałkowego wspólnego, dobór techniki igłowania i głębokości wkłucia, środki ostrożności
– Mięsień brzuchaty łydki / płaszczkowaty: obrazowanie USG , dobór techniki igłowania i głębokości wkłucia, środki ostrożności
– Mięsień podkolanowy: obrazowanie USG , dobór techniki igłowania i głębokości wkłucia, środki ostrożności
– Mięsień odwodziciel palucha / czworoboczny podeszwy / zginacz krótki palców: obrazowanie USG, dobór techniki igłowania i głębokości wkłucia, środki ostrożności
– Mięsień czworoboczny część zstępująca: obrazowanie USG, dobór techniki igłowania i głębokości wkłucia, środki ostrożności
– Mięsień dźwigacz łopatki: technika igłowania, środki ostrożności
– Mięśnie przykręgosłupowe C2-C7: obrazowanie USG , dobór techniki igłowania i głębokości wkłucia, środki ostrożności
– Mięśnie przykręgosłupowe TH1-Th12: obrazowanie USG , dobór techniki igłowania i głębokości wkłucia, środki ostrożności
– Mięśnie równoległoboczne / czworoboczny część poprzeczna: obrazowanie USG, dobór techniki igłowania i głębokości wkłucia, środki ostrożności
– Igłoterapia okolicy żeber: obrazowanie USG opłucnej żeber , dobór techniki igłowania i głębokości wkłucia, środki ostrożności
– Mięśnie przykręgosłupowe L1-L5: obrazowanie USG , dobór techniki igłowania i głębokości wkłucia, środki ostrożności
– Mięsień MOS: obrazowanie USG , dobór techniki igłowania i głębokości wkłucia, środki ostrożności

3. CZĘŚĆ PRAKTYCZNA – ŚCIĘGNA

– Suche igłowanie ścięgien i entezopatii, fenestracje gruboigłowe , przezskórna elektorliza EPTE, rola treningu w leczeniu tendiopatii / przegląd literatury /
ścięgno Achillesa, powięź łydkowa, naczynia naprawcze
– więzadło właściwe rzepki, naczynia naprawcze
– łokieć tenisisty, naczynia naprawcze
– ścięgno mięśnia nadgrzebieniowego
– rozcięgno podeszwowe
– ścięgna mięśnia pośladkowego średniego i małego
– więzadła nadkolcowe