Terapia powięziowa w ujęciu osteopatycznym. 9-10 maja. Poznań, moduł 1

1 000,00 

Szkolenie składa się z dwóch części.
Czas trwania kursu: 52 godziny dydaktyczne (całość)
Prowadzący: Rafał Marciniak D.O. MT
Informacje: szkolenia@kursymasazu.com, 501 858 790

17 wolnych miejsc

Opis

Intensywny kurs, którego celem jest nabycie praktycznych umiejętności w zakresie diagnostyki układu mięśniowo-powięziowo-więzadłowego oraz nauka bezpośrednich i pośrednich technik terapeutycznych w tym m.in. podejścia osteopatycznego do układu powięziowego.  Zaprezentowane w trakcie szkolenia powiązania różnych systemów organizmu pozwolą w sposób zintegrowany i kompleksowy włączyć tą formę terapii w praktykę kliniczną.

Prowadzący szkolenie to Dyplomowany Osteopata, Certyfikowany Terapeuta Manualny metody Kaltenborn-Evjenth.Absolwent Sutherland College of OsteopathicMedicine, oraz wielu specjalistycznych szkoleń z zakresu osteopatii i terapii manualnej, m.in. w koncepcji Łańcuchów Mięśniowych i Stawowych metody GDS, technik powięziowych, oraz manipulacji wisceralnych według J.P.Barral’aD.O. i G. Finet’a D.O. &Ch. Wiliame’a D.O.Osteopatię praktykuje w prywatnym gabinecie w Poznaniu.

Asystent i wykładowca Polskiej Akademii Osteopatii Osteon w Warszawie.Od 2014 roku regularnie asystuje w zajęciach prowadzonych przez światowej sławy wykładowców i ekspertów w dziedzinie osteopatii:

  • Jean-Jacques Debroux D.O. – osteopatia funkcjonalna/ powięziowa, techniki Sutherland’a,techniki Sjovitz’a FPR,  punkty Jones’a, koncepcja powięziowa J.J.Debroux D.O.;
  • Thierry Colot D.O. – osteopatiastrukturalna(techniki MET, HVBA);
  • Francis Lafosse D.O. – anatomia palpacyjna;
  • Gregory Dermience D.O. – anatomia palpacyjna;
  • YvesLeppers D.O. – osteopatia strukturalna, historia i filozofia osteopatii;
  • FryderikDeuville D.O. – osteopatia wisceralna, GOT;

Program szczegółowy:

Moduł I – moduł 1 wyjątkowo będzie prowadzony w ciągu 2 dni (wymiar godzinowy szkolenia nie został jednak zmniejszony w stosunku do trybu 3-dniowego)

Dzień 1

9:00 Rozpoczęcie kursu, sprawy organizacyjne.

9:30-12:30 Diagnostyka różnicowa wykluczająca. Ogólna koncepcja pracy z pacjentem. Protokół diagnostyczny.

Przerwa kawowa 12:30-12:45

12:45-16:30 Diagnostyka oraz leczenie sektorowe systemu mięśniowo-powięziowego w obrębie kończyny dolnej. Analiza wpływu napięć mięśniowo-powięziowych na powstawanie dysfunkcji w układzie kostno-stawowym jednostki dolnej.

16:30-19:00 Diagnostyka oraz leczenie sektorowe systemu mięśniowo-powięziowego miednicy. Techniki specyficzne dla kości biodrowych, kości krzyżowej oraz przepony moczowo-płciowej.

Dzień 2

8:00 -12:00 Diagnostyka oraz leczenie sektorowe systemu mięśniowo-powięziowego okolicy stawu biodrowego.

Przerwa obiadowa 12:00-12:45

12:45-14:45 Diagnostyka oraz leczenie sektorowe systemu mięśniowo-powięziowego okolicy stawu kolanowego.

Przerwa kawowa 14:45 – 15:00

15:00-16:30 Diagnostyka oraz leczenie sektorowe systemu mięśniowo-powięziowego okolicy stawu skokowego oraz stopy.

16:30-17:00 Wprowadzenie do globalnego leczenia jednostki dolnej.

17:00-17:30 Leczenie globalne jednostki dolnej ze szczególnym uwzględnieniem pracy w obrębie kręgosłupa lędźwiowego, miednicy oraz kończyny dolnej.

17:30 Zakończenie kursu.