Terapia powięziowa w ujęciu osteopatcznym. 7-9 czerwca. Poznań, moduł 2

1 000,00 

Szkolenie składa się z dwóch części, każdy po 3 dni (piątek, sobota, niedziela)
Czas trwania kursu: 52 godziny dydaktyczne
Prowadzący: Rafał Marciniak D.O. MT
Informacje: r.uryzaj@kursymasazu.com, 501 858 790

20 wolnych miejsc

Opis

Intensywny kurs, którego celem jest nabycie praktycznych umiejętności w zakresie diagnostyki układu mięśniowo-powięziowo-więzadłowego oraz nauka bezpośrednich i pośrednich technik terapeutycznych w tym m.in. podejścia osteopatycznego do układu powięziowego.  Zaprezentowane w trakcie szkolenia powiązania różnych systemów organizmu pozwolą w sposób zintegrowany i kompleksowy włączyć tą formę terapii w praktykę kliniczną.

Prowadzący szkolenie to Dyplomowany Osteopata, Certyfikowany Terapeuta Manualny metody Kaltenborn-Evjenth.Absolwent Sutherland College of OsteopathicMedicine, oraz wielu specjalistycznych szkoleń z zakresu osteopatii i terapii manualnej, m.in. w koncepcji Łańcuchów Mięśniowychi Stawowych metody GDS, technik powięziowych, oraz manipulacji wisceralnych według J.P.Barral’aD.O. i G. Finet’a D.O. &Ch. Wiliame’a D.O.Osteopatię praktykuje w prywatnym gabinecie w Poznaniu.

Asystent i wykładowca Polskiej Akademii Osteopatii Osteon w Warszawie.Od 2014 roku regularnie asystuje w zajęciach prowadzonych przez światowej sławy wykładowców i ekspertów w dziedzinie osteopatii:

  • Jean-Jacques Debroux D.O. – osteopatia funkcjonalna/ powięziowa, techniki Sutherland’a,techniki Sjovitz’a FPR,  punkty Jones’a, koncepcja powięziowa J.J.Debroux D.O.;
  • Thierry Colot D.O. – osteopatiastrukturalna(techniki MET, HVBA);
  • Francis Lafosse D.O. – anatomia palpacyjna;
  • Gregory Dermience D.O. – anatomia palpacyjna;
  • YvesLeppers D.O. – osteopatia strukturalna, historia i filozofia osteopatii;
  • FryderikDeuville D.O. – osteopatia wisceralna, GOT;

 

II moduł

I dzień 

13:00 Rozpoczęcie kursu, sprawy organizacyjne.

13:30-16:30 Diagnostyka różnicowa wykluczająca. Ogólna koncepcja pracy z pacjentem. Protokół diagnostyczny.

Przerwa kawowa 16:30-16:45

16:45-18:30 Analiza wpływu napięć mięśniowo-powięziowych na powstawanie dysfunkcji w układzie kostno-stawowym w obrębie tułowia oraz kończyny górnej.

II dzień 

8:30-11:30 Diagnostyka oraz leczenie sektorowe systemu mięśniowo-powięziowego tułowia. Normalizacja napięć na poziomie jamy brzusznej oraz klatki piersiowej z wykorzystaniem technik pośrednich oraz bezpośrednich.

Przerwa kawowa 11:30-11:45

11:45-14:00 Diagnostyka oraz leczenie sektorowe systemu mięśniowo-powięziowego okolicy obręczy kończyny górnej ze szczególnym uwzględnieniem obojczyka, łopatki oraz stawu ramiennego.

Przerwa obiadowa 14:00-14:45

14:45-16:45 Diagnostyka oraz leczenie sektorowe systemu mięśniowo-powięziowego okolicy stawu łokciowego oraz przedramienia.

Przerwa kawowa 16:45-17:00

17:00-18:30 Diagnostyka oraz leczenie sektorowe systemu mięśniowo-powięziowego okolicy nadgarstka i dłoni.

III dzień

8:30-10:15 Wprowadzenie do globalnego leczenia jednostki górnej.

Przerwa kawowa 10:15-10:30

10:30-12:45 Leczenie globalne jednostki górnej ze szczególnym uwzględnieniem pracy w obrębie miednicy, klatki piersiowej, kręgosłupa szyjnego, stawu skroniowo-żuchwowego, czaszki, obręczy barkowej oraz kończyny górnej.

12:45-13:00  Pytania, zakończenie kursu.