dr Bogusława Kowacka

Bogusława Kowacka – Doktor nauk medycznych w zakresie biologii medycznej na podstawie rozprawy doktorskiej: „Wpływ roślinnych polifenoli i ich metabolitów na proces uszkodzenia DNA przez reaktywne formy tlenu” wygłoszonej na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Medycznego w Łodzi (2008).

Absolwentka Wydziału Rehabilitacji Ruchowej Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach (1995) i studiów doktoranckich na Politechnice Łódzkiej na kierunku Aparatura i Sprzęt Medyczny.

Specjalista rehabilitacji ruchowej I° (2003) i specjalista fizjoterapii II° (2008). W latach 1993–2005 pracownik Zakładu Rehabilitacji w Zespole Opieki Zdrowotnej dla Szkół Wyższych PLMA w Łodzi. W latach 1996-2008 nauczyciel przedmiotów masażu i pracowni kinezyterapii w Policealnej Szkole Medycznej Nr 2 w Łodzi.

W latach 1998-2011 wykładowca przedmiotów specjalizacyjnych z: masażu, diagnostyki fizjoterapeutycznej, gimnastyki korekcyjnej, podstaw i pracowni kinezyterapii na Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi i w Koninie oraz w Wyższej Szkole Humanistyczno-Ekonomicznej w Sieradzu.

W 2005 roku zastępca kierownika Centrum Rehabilitacji w Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej przy Konwencie Bonifratrów w Łodzi. W latach 2005-2008 prowadzi kursy masażu w Centrum Rehabilitacji Intermediucus w Łodzi.

W latach 2006-2008 współorganizator i czynny uczestnik Ogólnopolskich Konferencji Naukowo Metodycznej dla nauczycieli przedmiotu masaż w Policealnej Szkole Medycznej nr 2 w Łodzi, wygłaszając referaty, pt.: Wpływ metodyki sprężystego odkształcania tkanek na zachowanie się ciśnienia tętniczego krwi (2006), Anatomia narządu ruchu – podstawa metodyki nauczania masażu centryfugalnego (2007), Masaż sportowy z zabiegami fizjoterapii jako składowe odnowy biologicznej (2008), a w latach 2010 – 2015 współorganizator i czynny uczestnik Ogólnopolskiej Konferencji Metodyczno – Naukowo – Przedmiotowej w Wyższej Szkole Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi, wygłaszając referaty, pt.: Masaż w zespołach bólowych dolnego odcinka L-S
i więzadeł miednicy. (2010), Badanie palpacyjne przyczepów mięśniowych podstawą badania w zespołach bólowych odcinka szyjnego kręgosłupa (2011), Masaż tkanek głębokich. Elementy masażu głębokiego w urazach stawu skokowego (2012), Normalizacja taśm mięśniowo-powięziowych w zespole cieśni nadgarstka (2013), Masaż w zaburzeniach równowagi mięśniowo-powięziowej wynikających z wad postawy (2014), Ból mięśniowo- powięziowy – badanie i sprężyste odkształcanie tkanek (2015).

Autor publikacji naukowych:

  • Tensegracja jako podstawa współczesnej teorii masażu (Folia Medica Lodziensia, 2005, tom 32, zeszyt 2, 107-115),
  • Tajemnica dotyku (Rehabilitacja w Praktyce,2008, 2 kwiecień – maj ISSN- 1895 -4146),
  • Tensegralne podstawy masażu klatki piersiowej. Masaż według modelu Lotorp (Rehabilitacja w Praktyce 2010, styczeń – marzec ISSN- 1895 -41461).