dr Bogusława Kowacka

Bogusława Kowacka – Doktor nauk medycznych w zakresie biologii medycznej na podstawie rozprawy doktorskiej: „Wpływ roślinnych polifenoli i ich metabolitów na proces uszkodzenia DNA przez reaktywne formy tlenu” wygłoszonej na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Medycznego w Łodzi (2008).

Absolwentka Wydziału Rehabilitacji Ruchowej Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach (1995) i studiów doktoranckich na Politechnice Łódzkiej na kierunku Aparatura i Sprzęt Medyczny.

Specjalista rehabilitacji ruchowej I° (2003) i specjalista fizjoterapii II° (2008). W latach 1993–2005 pracownik Zakładu Rehabilitacji w Zespole Opieki Zdrowotnej dla Szkół Wyższych PLMA w Łodzi. W latach 1996-2008 nauczyciel przedmiotów masażu i pracowni kinezyterapii w Policealnej Szkole Medycznej Nr 2 w Łodzi.

W latach 1998-2011 wykładowca przedmiotów specjalizacyjnych z: masażu, diagnostyki fizjoterapeutycznej, gimnastyki korekcyjnej, podstaw i pracowni kinezyterapii na Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi i w Koninie oraz w Wyższej Szkole Humanistyczno-Ekonomicznej w Sieradzu.

W 2005 roku zastępca kierownika Centrum Rehabilitacji w Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej przy Konwencie Bonifratrów w Łodzi. W latach 2005-2008 prowadzi kursy masażu w Centrum Rehabilitacji Intermediucus w Łodzi.

W latach 2006-2008 współorganizator i czynny uczestnik Ogólnopolskich Konferencji Naukowo Metodycznej dla nauczycieli przedmiotu masaż w Policealnej Szkole Medycznej nr 2 w Łodzi, wygłaszając referaty, pt.: Wpływ metodyki sprężystego odkształcania tkanek na zachowanie się ciśnienia tętniczego krwi (2006), Anatomia narządu ruchu – podstawa metodyki nauczania masażu centryfugalnego (2007), Masaż sportowy z zabiegami fizjoterapii jako składowe odnowy biologicznej (2008), a w latach 2010 – 2015 współorganizator i czynny uczestnik Ogólnopolskiej Konferencji Metodyczno – Naukowo – Przedmiotowej w Wyższej Szkole Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi, wygłaszając referaty, pt.: Masaż w zespołach bólowych dolnego odcinka L-S
i więzadeł miednicy. (2010), Badanie palpacyjne przyczepów mięśniowych podstawą badania w zespołach bólowych odcinka szyjnego kręgosłupa (2011), Masaż tkanek głębokich. Elementy masażu głębokiego w urazach stawu skokowego (2012), Normalizacja taśm mięśniowo-powięziowych w zespole cieśni nadgarstka (2013), Masaż w zaburzeniach równowagi mięśniowo-powięziowej wynikających z wad postawy (2014), Ból mięśniowo- powięziowy – badanie i sprężyste odkształcanie tkanek (2015).

Odbyte kursy i szkolenia:

WSHE Styczeń 2005 Polski Uniwersytet Wirtualny ; Kurs dla prowadzących zajęcia na platformie zdalnego nauczania

 

Łódź, Centrum rehabilitacji Intermedicus Certyfikat PTF 27.10. 2005 Kurs metodyki wykonywania zabiegów fizykalnych
Akademia Medyczna w Lublinie 29.05- 2.06.2006 Kurs specjalizacyjny

„ Podstawy fizjoterapii w neurorehabilitacji.”

 

Radom, Ministerstwo Edukacji i Nauki 1.03 2006 Warsztaty dla Autorów Prac: Opracowanie modułowych programów nauczania i pakietów edukacyjnych dla Kształcenia Zawodowego.
Akademia Medyczna w Warszawie 20 -21.06.2006

 

Kurs specjalizacyjny

„ Zakażenia HIV i choroba AIDS”

 

Akademia Medyczna w Warszawie 21 – 23.09.2006

 

Kurs specjalizacyjny

„Promocja zdrowia”

 

Warszawie, Klinika Rehabilitacji Pediatrycznej 21.11.2006

 

Kurs specjalizacyjny

„Fizjoterapia u dzieci ryzyka”

 

Gliwice,  Technomex 27-28 .01. 2006 Seminarium Szkoleniowe: Nowoczesne koncepcje stabilizacji kończyn.
Łódź, Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego 19.04.2006 Warsztaty metodyczne: Organizacja praktycznego etapu egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w zakresie opracowywania projektu realizacji zadań dla wybranego zawodu.
Akademia Medyczna w Warszawie 04- 06.06.2007

 

Kurs specjalizacyjny

„Współczesne kierunki w zakresie protezowania i aparatownia kończyn górnych, dolnych i tułowia”

 

Łódź,  Certyfikat PTF,  Centrum rehabilitacji Intermedicu, 14.10.2007

 

Kurs specjalizacyjny

„Podstawy PNF”

 

Warszawa, Certyfikat PTF Od 09. 2006 – 9.12.2007
Kurs uzupełniający

Neuromobilizacje w terapii manualnej, wg koncepcji Butlera

Neuromobilizacja wg koncepcji Butlera

Warszawa, Instytut Kardiologii 5.11.2007 – 9.11. 2007 Kurs specjalizacyjny: Rehabilitacja chorych z chorobami układu krążenia.
Łódź, Polskie Towarzystwo Fizjoterapii 18.10.2007 Kurs z zakresu chiroplastyki odcinka szyjnego kręgosłupa HLVA
Łódź, Centrum rehabilitacji Intermedicus 29.09.2007 Kurs: Polityka społeczna i zdrowie publiczne.
Łódź, Centrum rehabilitacji Intermedicus 26.06.2007 Kurs z zakresu prawa medycznego.
Uniwersytet Medyczny w Łodzi 22-24.03.2007 Kurs : Zniekształcenia statyczne ciała dzieci i młodzieży.
Łódź,  Wyższa Szkoła Informatyki, Technomex 06 -07 .11. 2008 Kurs: Ocena i terapia bólów kręgosłupa.
Biłgoraj, Reha –complex, Świętokrzyskie Centrum Onkologii 20-22.11.2009 Manualny drenaż limfatyczny z elementami kompresjoterapii.
Warszawa, K-Activ Association 24-25.08.2009 Advanced course Kinesiology Taping
Warszawa, OFC Terapia Manualna 29.01 -06.06.2010 Anatomy Trains: Manual Therapy Extended
Warszawa, TB Polska 28-29.08.2010 Terapeutyczny Nordic Walking dla instruktorów.
Warszawa, Thera-band Academy styczeń –listopad 2010 Nowoczesne metody fizjoterapii  w praktyce.
Łódź, Rehalab Academy 20-21.11.2010

12-13.02.2011

Badanie i fizjoterapia funkcjonalna w uszkodzeniach stawu kolanowego
 

Warszawa, Neurodynamic Solutions

04-05.06.2011 Kurs Neurodynamiki klinicznej. The Upper quater on clinical neurodynamics.
 

Warszawa, Neurodynamic Solutions

29-30.10.2011 Kurs Neurodynamiki klinicznej. The Lower  quater on clinical neurodynamics.
Ciechocinek, Kinesis 10-12.03.2012 Kurs Tomas Myers’ Facial Release for Structural Balance Series: The Spine
Poznań, Baraka Piotr Szałański 01.-5.10.2012 Kurs : Masaż tkanek głębokich i rozluźnianie mięśniowo-powięziowe
Ciechocinek, Kinesis 24-25.11.2013 Kurs Neck, Jaw, Cranium: Advanced Soft Tissue Approaches
Poznań, WSEiT, Carol J Manheim 23-26.10.2014 Kurs: Rozluźnianie mięśniowo-powięziowe
Łódź, Diers Biomedical Solution 7.04 i 7.07 2015 Kurs DIERS formetric III, 4D montion, pedoscan
Łódź, Reha – Manus 1-3.04.2016 Kurs intensywny: Balance Taping Therapy
Pabianice, Art. Rigs 30.01-2.02.2017 Balansowanie Miednicy

Autor publikacji naukowych:

 • Rehabilitacja w praktyce, 2017/6, ISSN 1895-4161/ MNiSW 6 pkt/Index Copernicus 50,99 pkt. „Ocena wybranych parametrów biomechanicznych stopy u piłkarzy nożnych po masażu tkanek głębokich mięśnia trójgłowego łydki”. Bogusława Kowacka, Rafał Uryzaj, Anna Kuklińska, Paweł Pyka
 • Styl życia i zachowania prozdrowotne – wybrane konteksty, 2011, Wyd. AH-E w Łodzi pod red. Marioli Świderskiej, ISBN 978-83-7405-533-8 „Fakty i mity na temat masażu ”str 155-174. Bogusława Kowacka, Barbara Daniszewska
 • „Sport osób niepełnosprawnych jako forma terapii i rehabilitacji” s 337-348. Barbara Daniszewska, Bogusława Kowacka, Rehabilitacja w praktyce,  2010, styczeń –marzec. ISSN- 1895 -41461
 • „Tensegralne podstawy masażu klatki piersiowej. Masaż według modelu Lotorp”. Borys Paculda, Bogusława Kowacka, Janne Karlsson. Rehabilitacja w praktyce,  2008, 2 kwiecień –maj. ISSN- 1895 -4146
 • „Tajemnica dotyku”. Bogusława Kowacka, Elżbieta Ciejka. Fizjoterapia,  2007,  15 (2): 22– 26. ISSN-1230-8323
 • „Mechanizmy oddziaływania zmiennego pola magnetycznego niskiej częstotliwości na układy biologiczne.” Elzbieta  Ciejka,  Anna  Gorąca, Bogusława  Kowacka,  Beata Skibska. Balneologia Polska 2006 (2):82-85, (Index Copernicus)  ISSN 0005-4402
 • „Charakterystyka własności fizycznych pola  magnetycznego niskiej częstotliwości w biologicznym   oddziaływaniu na organizmy żywe. Elżbieta Ciejka,  Bogusława Kowacka, Folia  Medica  Lodziensia,  2006, 33 (1/2): 71- 86. ISSN 0071 –6731
 • „Ocena zmian odczucia bólu i reaktywności skóry wywołane zabiegiem fonoforezy z użyciem żelu Deep Relief.” Elzbieta  Ciejka,  Bogusława  Kowacka,  Anna  Gorąca, Folia Medica Lodzenia, 2006,33,1-2:61-70
 • „Oddziaływanie pól magnetycznych o zmiennej częstotliwości na ciśnienie tętnicze krwi”. Elżbieta Ciejka, Anna Gorąca, Bogusława Kowacka, Beata Skibska. Balneologia  Polska,  2006,  XLVIII(2): 82-85
 • „Charakterystyka  własności  fizycznych  pola  magnetycznego  niskiej  częstotliwości  w  biologicznym  oddziaływaniu  na  organizmy  żywe. „Elżbieta  Ciejka,  Anna  Gorąca,  Bogusława  Kowacka,  Beata  Skibska. Folia  Medica  Lodziensia,  2005, 32 (2): 145 – 155. ISSN 0071 –6731
 • „The  influence  of  magnetotherapy  on  blood  pressure  in  humans.” Elzbieta  Ciejka,  Bogusława  Kowacka,  Anna  Gorąca, Beata Skibska
 • Folia  Medica  Lodziensia,  2005, 32 (2):  107 – 115. ISSN 0071 –6731 „Tensegracja  jako  podstawa  współczesnej  teorii  masażu. Bogusława  Kowacka,  Elżbieta  Ciejka,  Anna  Gorąca. Fizjoterapia, 2004, 4 (12): 12 – 18. ISSN-1230-8323
 • „Oddziaływanie  pola   magnetycznego  niskiej  częstotliwości  stosowanego  w  magnetoterapii  na  wybrane  parametry  układu  krzepnięcia  krwi  zwierząt  doświadczalnych”. Elżbieta  Ciejka,  Bogusława  Kowacka. Fizjoterapia, 2003 11(1): 5 – 12. ISSN-1230-8323
 • „Analiza  oddziaływania  wolnozmiennego  pola magnetycznego  małej  częstotliwości  na  wartość  ciśnienia  tętniczego  krwi”. Elżbieta  Ciejka,  Bogusława  Kowacka, Damian Obidowski

 

 

 

.

 

 

nike tn pas cher nike tn pas cher nike tn pas cher nike tn pas cher air max pas cher air max pas cher stone island outlet stone island outlet stone island outlet stone island outlet stone island outlet stone island outlet barbour paris barbour paris barbour paris barbour paris barbour paris piumini peuterey outlet piumini peuterey outlet piumini peuterey outlet piumini peuterey outlet piumini peuterey outlet canada goose pas cher canada goose pas cher canada goose pas cher canada goose pas cher canada goose pas cher canada goose pas cher woolrich outlet online woolrich outlet online woolrich outlet online woolrich outlet online woolrich outlet online woolrich outlet online Fjllraven Kanken backpack Fjllraven Kanken backpack Fjllraven Kanken backpack Fjllraven Kanken backpack Fjllraven Kanken backpack Fjllraven Kanken backpack woolrich outlet online piumini woolrich outlet moncler outlet online moncler outlet piumini moncler outlet moncler outlet online peuterey outlet online peuterey outlet cheap oil paintings pop canvas art